Erasmus logo 

 

Proiect de parteneriat scolar Erasmus+

Language teaching for Understanding and Speaking Mathematics

(2018-1-UK01-KA201-048050)

https://mathspeak.erasmus.site

 

Perioada de derulare: 2018-2020

 

Finantare: Comisia Europeana

 

Responsabil de proiect: Prof. Ecaterina Leitoiu

 

Parteneri:

1. CHERRYLEAF LTD-United Kingdom - Coordonator

2. Idris Education Limited- United Kingdom - Coordonator

3. Danmar Computers LLC - Poland

4. VIVA FEMINA - Poland

5. Colegiul Tehnic "Ioan C. Stefanescu" - Romania

6. 2nd HIGH SCHOOL OF SERRES - Grece

7. Istituto Superiore E. Mattei - Italy

8. PGO "Nedka Ivan Lazarova" - Bulgaria

 

Descriere:

Proiectul Mathspeak este un parteneriat între practicienii din domeniul educației și creatorii demateriale educaționale. Proiectul va reprezenta un sprijin major pentru elevii care doresc săprogreseze prin sistemul academic. Deasemeni, proiectul va oferi profesorilor de limbi străine șide matematică, mijloacele de a aborda o zonă neglijată dar vitală și de influență, prin atragereaatenției asupra problemelor educaționale legate de limbajul matematic.

Pentru a-și atinge scopurile, acest proiect necesită o soluție multilingvă, prin experiențapartenerilor multinaționalicare lucrează în învățământul secundar și care vorbesc mai multelimbi europene.

 

Rezultate:

IO1. Manualul elevului MATHSPEAK în limba engleză, poloneză, greacă, română și italiană.

IO2. Curs de e-learning bazat pe manualul MATHSPEAK

IO3. Manual pentru profesori