Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu”, întemeiat în anul 1966 prin Ordinul Ministerului Învăţământului, a accentuat continuarea și dezvoltarea tradiţiei învăţământului textil ieşean, precum şi formarea unui centru naţional proeminent de pregătire a specialiştilor din domeniu.

      Ca etapă iniţială are la bază formarea Şcoalii profesionale, în subordinea Ministerului Industriei Uşoare, după care, începând cu anul şcolar 1975 – 1976, unitatea şcolară funcţionează ca grup şcolar cu denumirea „Grupul Şcoala M.I.U.” , obiectivul principal urmărit find pregătirea forţei de muncă conform profilelor atelierelor existente şi întreprinderilor care au sprijinit unitatea şcolară.

      Schimbarea denumirii se realizează începând cu anul şcolar următor, liceul din cadrul Grupului Şcolar M.I.U., se va numi Liceul Industrial ,,Victoria”, deţinând în continuare ca pregătire de specializare domeniul textil (specializări solicitate de partenerii locali).

      Din anul şcolar 1981 – 1982, şcoala profesională din reţeaua şcolară M.I.U. se va numi „Şcoala profesională nr. 8”, iar prin adresa 45816 din 15.11.1991, unitatea fiind redenumită sub numele de Grupul Şcolar de Industrie Uşoară ,,Victoria”.

      Anul şcolar 1991, produce o noutate şi anume înfiinţarea de clase din filiera teoretică, alături de clasele de profil tehnic, iar din anul 2000, M.E.N., aprobă funcţionarea şcolii sub denumirea Grupul Şcolar ,,Victoria” Iaşi. Ţinându-se cont de solicitarea şcolii, în anul 2002, M.Ed.C. aprobă schimbarea denumirii în Grup Şcolar ,,Ioan C. Ştefănescu” Iaşi, iar profilul claselor fiind păstrat, conform cererii pieţei forţei de muncă.

      În ultima etapă, la solicitarea Grupului Şcolar „Ioan C. Ştefănescu” de a deveni Colegiul Tehnic, şi în urma evaluării instituţiei de învăţământ de către M.Ed.C., datorită resurselor umane şi materiale la data de 05.06.2006, prin Ordinul ministrului nr. 4180, denumirea se schimbă în Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu”.

      Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” are drept scop formarea personalităţii autonome şi creative a elevilor, garantând o pregătire de înaltă calitate, fundamentată pe cunoştiinţe de cultură generală şi formarea de competenţe profesionale, care să le permită elevilor, exercitarea unei profesii şi o continuare a studiilor în învăţământul superior sau în realizarea unei afaceri personale.

      În timp, dinamica cerințelor de pe piața forței de muncă a impus orientarea ofertei către noile tendințe. La momentul actual, elevii Colegiului Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” se pregătesc în specializările Tehnician designer vestimentar, Tehnician în gastronomie, Tehnician în hotelărie, Coafor stilist, Tehnician operator tehnică de calcul, Tehnician poligraf.

      Dotarea tehnică modernă pe care colegiul o deţine, răspunde cerinţelor de satisfacere a nevoilor celor care urmează cursurile acestei instituţii, asigurându-le o pregătire la nivelul standardelor, dezvoltându-le creativitatea, spriritul întreprinderilor, gândirea critică, capacitatea de asumare a anumitor responsabilităţi, flexibilitatea, capacitatea de a comunica şi de a se adapta la condiţiile sociale acutale.