Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității

 

        Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității are ca principal obiectiv evaluarea calității educației oferite de către școală și, prin activitățile desfășurate și măsurile propuse, urmărește să asigure condițiile optime pentru realizarea acesteia.

 

Regulament de funcționare al CEAC

Viziunea-misiunea școlii

Strategia CEAC

Plan operațional CEAC

Plan de acțiune CEAC

Centralizator proceduri

Planificarea activităților

RAEI 2016-2017

RAEI 2017-2018

RAEI 2018-2019

RAEI 2019-2020

RAEI 2020-2021

RAEI 2021-2022

RAEI 2022-2023

Proceduri elaborate de CEAC privind prevenirea și combaterea înbolnăvirilor cu SARS-COV 2