Documente legate de posibilitatea achizitionarii unui calculator prin programul Euro 200
 
Beneficiari ai acestui program pot fi elevii cu un venit brut pe membru de familie de maxim 250 de lei. La stabilirea acestuia se iau in calcul veniturile realizate de familie in luna precedenta depunerii cererii (martie 2020), exceptie facand alocatia de stat, alocatia complementara, alocatia pentru familia monoparentala, bugetul personal complementar pentru persoane cu handicap, burse de studiu sau sociale.
 
Ajutorul financiar se acorda o singura data in cadrul unei familii
 
Acte necesare:
  • Cerere
  • Copie certificat de nastere sau carte de identitate elev
  • Copie certificate de nastere sau acte de identitate pentru ceilalti membri ai familiei
  • Adeverinte din care rezulta calitatea de elev sau student a celorlalti frati
  • Adeverinta eliberata de unitatea de invatamant cu media generala si numarul de absente in anul scolar anterior
  • Acte doveditoare in original privind veniturile membrilor familiei (pentru luna martie 2020) - adeverinte de salariat, cupoane de pensie
  • Declaratie pe propria raspundere a parintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, dupa caz, sau data personal de catre cei cu varsta de peste 18 ani, in sensul ca venitul brut lunar pe membru de familie se incadreaza in plafonul prevazut de art. 2 alin. 2 din Legea 269/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si ca dispun de diferenta de bani penrtru achizitionarea unui calculator cu o configuratie minima standard

Documente: