Erasmus logo 

 

Proiect de parteneriat scolar Erasmus+

Language teaching for Understanding and Speaking Mathematics

(2018-1-UK01-KA201-048050)

https://mathspeak.erasmus.site

 

Perioada de derulare: 2018-2020

 

Finantare: Comisia Europeana

 

Responsabil de proiect: Prof. Ecaterina Leitoiu

 

Parteneri:

1. CHERRYLEAF LTD-United Kingdom - Coordonator

2. Idris Education Limited- United Kingdom - Coordonator

3. Danmar Computers LLC - Poland

4. VIVA FEMINA - Poland

5. Colegiul Tehnic "Ioan C. Stefanescu" - Romania

6. 2nd HIGH SCHOOL OF SERRES - Grece

7. Istituto Superiore E. Mattei - Italy

8. PGO "Nedka Ivan Lazarova" - Bulgaria

 

Descriere:

Proiectul Mathspeak este un parteneriat între practicienii din domeniul educației și creatorii demateriale educaționale. Proiectul va reprezenta un sprijin major pentru elevii care doresc săprogreseze prin sistemul academic. Deasemeni, proiectul va oferi profesorilor de limbi străine șide matematică, mijloacele de a aborda o zonă neglijată dar vitală și de influență, prin atragereaatenției asupra problemelor educaționale legate de limbajul matematic.

Pentru a-și atinge scopurile, acest proiect necesită o soluție multilingvă, prin experiențapartenerilor multinaționalicare lucrează în învățământul secundar și care vorbesc mai multelimbi europene.

 

Rezultate:

IO1. Manualul elevului MATHSPEAK în limba engleză, poloneză, greacă, română și italiană.

IO2. Curs de e-learning bazat pe manualul MATHSPEAK

IO3. Manual pentru profesori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista elevilor clasei

Suporturi de curs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documente legate de posibilitatea achizitionarii unui calculator prin programul Euro 200
 
Beneficiari ai acestui program pot fi elevii cu un venit brut pe membru de familie de maxim 250 de lei. La stabilirea acestuia se iau in calcul veniturile realizate de familie in luna precedenta depunerii cererii (martie 2020), exceptie facand alocatia de stat, alocatia complementara, alocatia pentru familia monoparentala, bugetul personal complementar pentru persoane cu handicap, burse de studiu sau sociale.
 
Ajutorul financiar se acorda o singura data in cadrul unei familii
 
Acte necesare:
  • Cerere
  • Copie certificat de nastere sau carte de identitate elev
  • Copie certificate de nastere sau acte de identitate pentru ceilalti membri ai familiei
  • Adeverinte din care rezulta calitatea de elev sau student a celorlalti frati
  • Adeverinta eliberata de unitatea de invatamant cu media generala si numarul de absente in anul scolar anterior
  • Acte doveditoare in original privind veniturile membrilor familiei (pentru luna martie 2020) - adeverinte de salariat, cupoane de pensie
  • Declaratie pe propria raspundere a parintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, dupa caz, sau data personal de catre cei cu varsta de peste 18 ani, in sensul ca venitul brut lunar pe membru de familie se incadreaza in plafonul prevazut de art. 2 alin. 2 din Legea 269/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si ca dispun de diferenta de bani penrtru achizitionarea unui calculator cu o configuratie minima standard

Documente: