Proiectul urmărește implicarea activă a tinerilor în recuperarea, conștientizarea și promovarea moștenirii cultural-istorice a minorităților naționale cu slabă vizibilitate în prezent (rromi, evrei, polonezi, ucraineni, turci etc.).