OBIECTIVE

 

 

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Facilitarea accesului pe piata muncii pentru 181 de elevi din învatamantul preuniversitar inscrisi la Colegiul Tehnic ”Ioan C. Stefanescu” Iasi pentru o perioada de 24 de luni prin:

- derularea de activitati de invatare aferente stagiilor de practica,

- consilieri si orientari profesionale,

- inregistrarea si dezvoltarea unor firme de exercitiu/intreprinderi simulate,

- desfasurarii de competiţii profesionale

- informari în ambele sensuri a tuturor stakeholderilor implicati in sistemul de invatare la locul de munca.

Obiectivul general si cele specifice ale proiectului contribuie la realizarea obiectivului major al POCU 2014-2020 care urmareste dezvoltarea resurselor umane prin cresterea accesului la un sistem de educatie si formare profesionala de calitate, stimularea ocuparii tinerilor, proiectul contribuind astfel la cresterea numarului absolventilor de invatamant secundar si tertiar non-universitar care-si gasesc un loc de munca si la participarea la programe de invatare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din invatamantul secundar si tertiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI. În acelasi timp, obiectivul general al proiectului va genera un efect pozitiv pe termen lung prin integrarea pe piata muncii a cel puţin 40 de persoane.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1: Identificarea a cel putin unui partener de practica si continuarea/consolidarea parteneriatelor existente intre unitătile de invatamant si agentii economici;

OS2: Organizarea de stagii de practica in domeniul serviciilor pentru 181 de elevi inscrisi la Colegiul Tehnic ”Ioan C. Stefănescu” Iasi;

OS3: Stimularea participarii la programul de stagii de practica pentru 181 de membri ai grupului tinta prin acordarea de burse de practica si organizarea de competitii profesionale;

OS4: Inscrierea si dezvoltarea a 30 de firme de exercitiu/intreprinderi simulate de catre membrii grupului tinta;

OS5: Cresterea gradului de informare a stakeholderilor implicati in sistemul de invatare la locul de munca privind beneficiile participarii elevilor la stagiile de practica, astfel incat acestea sa raspunda la nevoile actuale si viitoare ale pietei muncii la nivel regional/local;

OS6: Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala pentru 181 de membri ai grupului tinta de catre partenerul din proiect, FUNDATIA EDINFO.

Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020   Cod SMIS 130979

SKILLS DEVELOPER -Dezvoltarea, Eficientizarea si Valorizarea Experientelor de Lucru prin Oportunitatile oferite de Practica, Evaluare si Responsabilizare antreprenoriala